videotsoittolistamuumat
Askeleittain
PowerPoint esittelee Askeleittain-opetusohjelman, joka tukee lapsen sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja. psykologia, erityinen tuki, alakoulu, 2.aste, päiväkoti, esikoulu, alakoulu, itsehillintä, ongelmanratkaisu, askeleittain, empatia, tunneäly, aggressiivisuus, sosiaaliset taidot
Julkaistu: 2009-11-13 11:29:31
Kieli: Suomi
Tekijä: Oy Akat Consulting, Arja Sigfrids
katsomateriaalitallennamateriaali
Kielelliset vaikeudet
Kielelliset vaikeudet ja niiden kohtaaminen lukiossa, Lukio, 2. aste
Julkaistu: 2009-10-26 09:49:36
Kieli: Suomi
Tekijä: Irma Kakkuri
katsomateriaalitallennamateriaali
Erilainen oppija lukiossa
Oppimisvaikeus, huoli, oppimisen este, erityisen tuen suunnitelma, yhteisöllisyys, kielelliset ongelmat, dysfasia, tyyppivirhe, lukivaikeus, testaaminen, vieraat kielet, lausunto, erityisjärjestelyt, ylioppilaskirjoitukset, matemaattiset vaikeudet, NLD, tarkkaavaisuus, ADHD, ADD, aspergerin syndrooma, tourette, psyykkiset ongelmat, sosiaaliset ongelmat, kiusaaminen, maahanmuuttajat, opiskelutaidot, äänikirja
Julkaistu: 2009-10-26 09:16:22
Kieli: Suomi
Tekijä: Irma Kärkkäinen
katsomateriaalitallennamateriaali