videotsoittolistamuumat

Palapelimedia on TVTaivas-hankkeessa koottava portaali. TVTaivas on Opetushallituksen ja Kouvolan kaupungin rahoittama hanke, joka pyrkii
tukemaan mediakasvatusta ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöä Kouvolan perus- ja toisen asteen kouluissa. Palapelimedia-portaalista
voivat hyötyä koulut kaikkialla Suomessa.

Käytännössä TVTaivas-hankkeen työ Kouvolassa on yhteistyötä yli koulu- ja toimialarajojen. Hankkeen piirissä kerätään ja tehdään materiaalia
Palapelimedia-portaaliin; järjestetään ja kustannetaan opettajien koulutusta; tiedotetaan mediakasvatus- ja tvt-mahdollisuuksista ja
luodaan yhteistyöverkostoja.

Lisätietoja TVTaivaasta saa hankkeen omilta internetsivuilta http://www.edukouvola.fi/hankkeet/TVTaivas tai suoraan
koordinaattori Päivi Hänniseltä sähköpostitse paivi.hanninen(at)edukouvola.fi tai puhelimitse 040 483 3439.